Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Μιας Χρήσης Ασφάλεια

Ασφάλεια στα Ηλεκτρονικά Τσιγάρα Μιας Χρήσης HQD

Στην HQD Greece προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των προϊόντων μας. Τα HQD Ηλεκτρονικά Τσιγάρα Μιας Χρήσης είναι πιστοποιημένα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Για εμάς στην HQD Greece είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις ότι κρατάς στα χέρια σου τα πλέον ελεγμένα και ασφαλή προϊόντα, και σαν συσκευές και σαν υγρά Vape.

Τα Ηλεκτρονικά Τσιγάρα Μιας Χρήσης HQD διαθέτουν τις εξής πιστοποιήσεις:

CE Icon

Conformité Européenne

RoHS Icon

RoHS Compliant

FCC Icon

Federal Communications Commission

MSDS Icon

Material Safety Data Sheet

Disposable wave flying
CE Icon

Conformité Européenne

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης HQD φέρουν τη σήμανση CE, η οποία υποδηλώνει ότι:

 • Τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αξιολογηθεί ότι πληρούν υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Οι καταναλωτές μας απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ.
 • Πληροί όλες τις νομικές απαιτήσεις.
 • Μπορούν να εμπορεύονται στην ΕΕ χωρίς περιορισμούς.
RoHS Icon

RoHS Compliant

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης HQD διαθέτουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης RoHS, γνωστός και ως Οδηγία 2002/95/ΕΚ, ο οποίος αποτελεί έναν κανονισμό συμμόρφωσης σε επίπεδο προϊόντος σύμφωνα με τον οποίο:

 • Περιορίζεται η χρήση συγκεκριμένων επικίνδυνων υλικών που βρίσκονται σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα (ΗΗΕ) και προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Τα προϊόντα δεν υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες ποσότητες των ακόλουθων περιορισμένων υλικών: μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB) και πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες (PBDE), με ορισμένες περιορισμένες εξαιρέσεις. Τα περιορισμένα υλικά είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και δημιουργούν κινδύνους επαγγελματικής έκθεσης κατά την κατασκευή και την ανακύκλωση.
FCC Icon

Federal Communications Commission

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης HQD φέρουν το σήμα FCC το οποίο χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικά προϊόντα που κατασκευάζονται ή πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και υποδηλώνει ότι:

 • Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τη συσκευή είναι κάτω από τα όρια που καθορίζονται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών.
 • Η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
 • Το προϊόν έχει ελεγχθεί για συμμόρφωση με τα πρότυπα FCC και έχει εγκριθεί.
 • Πληροί ρυθμιζόμενα όρια για ιονίζουσα ακτινοβολία.
MSDS Icon

Material Safety Data Sheet

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης HQD έχει πιστοποιηθεί με MSDS, το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού, ένα τεχνικό έγγραφο, το οποίο αποτελεί ουσιαστικό σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υγείας και ασφάλειας, το οποίο περιέχει λεπτομερείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες για ένα ελεγχόμενο προϊόν που σχετίζεται με:

 • Τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον (υγεία, πυρκαγιά, αντιδραστικότητα και περιβάλλον) και τον τρόπο ασφαλούς εργασίας με το χημικό προϊόν.
 • Τις επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση στο προϊόν.
 • Την αξιολόγηση κινδύνου που σχετίζεται με το χειρισμό, την αποθήκευση ή τη χρήση τού προϊόντος.
 • Τη μεταφορά, φύλαξη, διαχείριση και διάθεση ως απόβλητο, ώστε να μειωθούν τυχόν κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
FC Certification
RoHS Certification
CE Certification

Πιστοποιητικά HQD

Η εταιρεία HQD διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας υψηλών προδιαγραφών, σύγχρονο περιβάλλον παραγωγής και προηγμένη ηλεκτρονική τεχνολογία και εξοπλισμό για να διασφαλίσει ότι η ποιότητα του προϊόντος πληροί τα διεθνή πρότυπα.

Η εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικά CE, FCC, ROHS και MSDS. Η HQD συγκαταλέγεται στην λίστα με τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρονικών τσιγάρων μιας χρήσης που πληρούν όλες τις προδιαγραφές και κατέχουν όλες τις άδειες λειτουργίας και πώλησης vape μιας χρήσης. Έτσι γνωρίζετε ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο που έχετε στα χέρια σας είναι νόμιμο, ασφαλές και έχει περάσει όλους του ελέγχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.