Πόσα τσιγάρα αντιστοιχούν σε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης; Πόση νικοτίνη περιέχει ένα κανονικό τσιγάρο; Πόση νικοτίνη περιέχει ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης; Πόσα τσιγάρα είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης;